Acele Teklif Formu
+90 312 210 10 08  |  +90 544 362 25 62


Sigortacım Yanımda size özel ihtiyaçlarınız için en doğru teklifleri sunar!

Aşağıdaki bileri doldurun danışmanlarımız sizin için ilgilensin!


Mahall Ankara Plaza Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulv. 274/2 C2 Blok No:60 Kat:9 Çankaya/ANKARA
+90 312 210 10 08 | +90 544 362 25 62
info@sigortacimyanimda.com
+90 312 210 10 08
+90 544 362 25 62


YANLIŞ SİGORTA UYGULAMALARI
TC Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı tarafından 06/07/2011 tarih ve 2011/15 sayı ile yayımlanan Yanlış Sigorta Uygulamalarının Tespiti, Bildirimi, Kaydı ve Bu Uygulamalarla Mücadele Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin Uygulama Esaslarına İlişkin Genelge'de "Sigortalı, sigorta ettiren, lehtar, hak sahibi sıfatını haiz olduğunuz sigorta ilişkisinde tarafınıza ya da üçüncü şahıslara menfaat sağlamaya yönelik herhangi bir eyleme sebebiyet vermeniz durumunda, tazminatı eksik alma veya alamama halleri ortaya çıkabileceği gibi Türk Ceza Kanunu ile 30 Nisan 2011 tarih ve 27920 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 'Yanlış Sigorta Uygulamalarının Tespiti, Bildirimi, Kaydı ve Bu Uygulamalarla Mücadele Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik' hükümleri çerçevesinde işlem tesis edilecektir" hükmü yer almaktadır.


Sigortacım Yanımda | Sigorta Acentası Tüm Hakları Saklıdır.   ©2016