Acele Teklif Formu
+90 312 210 10 08  |  +90 544 362 25 62
Anasayfa / KURUMSAL HİZMETLER
   Geri   

KURUMSAL HİZMETLER

Filo Kasko Sigortası;


Kasko sigortasında üçüncü kişilere verilecek zararlar ile birlikte sigorta yaptırılan aracın ve içindekilerin uğrayacağı zararlar teminat altına alınır.

Sahip olduğunuz başlıca teminatlar ;
 

 • Çarpma, çarpılma,
 •  Yanma
 • Deprem
 • Hırsızlık
 • Halk hareketleri, terör 
 • Sel ve su baskını
 • Ferdi kaza
 • Hukuksal koruma
 • Üçüncü şahıslara karşı mali sorumluluk
 • Mini onarım hizmetleri

 

Grup Sağlık Sigortası;


Grup Sağlık Sigortaları, hem işverene hem de çalışana birçok avantajlar sunarak, uygun primler ile sağlık masraflarını güvence altına alma imkanı verir.


Grup Sağlık Sigortası'nın;Kurumlara:

 •  Vergi avantajı elde etmesi,

 •  Çalışanlarına sağladığı hizmetlerle prestijini arttırması,

 •  Çalışanlarına tercih edilir bir çalışma ortamı sağlaması,

 

Çalışanlarına:

 

 • Şirkete bağlılığının artması,

 • Kendisini daha değerli ve şirketin uzun vadeli planları içinde hissetmesi,

 • Kaliteli ve hızlı sağlık hizmeti ile çalışanın asli görevlerinde olası zaman kayıplarının engellenmesi,

 • Kendisini güvende hissetmesi ve bunu performansına yansıtması,
  konularında avantaj ve fayda sağlaması olasıdır.

 • En az 20 personelin katılımıyla oluşan Grup Sağlık Sigortası ile kurumlar, istedikleri teminatları ve limitleri belirleyerek, tercihlerine göre yatarak veya ayakta tedavi giderlerini sigorta güvencesi altına alabilirler. Çalışanlara ek olarak, çalışanların eş ve çocukları da aynı ya da benzer avantajlardan faydalanabilirler.

 

Grup Ferdi Kaza Sigortası;

 

Grup Ferdi Kaza Sigortası, şirketinizin çalışanlarını, çalıştıkları dönemde kaza sonucu oluşabilecek risklere karşı güvence altına alan bir sigortadır. Grup Ferdi Kaza Sigortası ile kaza sonucu oluşacak tıbbi bakım giderleri de teminat altına alınır.


Grup Ferdi Kaza Sigortası Kapsamında Sunulan Teminatlar


Kaza Sonucu Vefat Teminatı

Kaza nedeniyle sigortalının vefat etmesi halinde sağlanan ferdi kaza sigortası teminatıdır.


Kaza Sonucu Maluliyet Teminatı


Sigortalının poliçe süresi içerisinde ve poliçede belirlenen şartlar dahilinde, herhangi bir kaza sonucu sürekli tam malul kalması halinde sigorta bedeli sigortalıya ödenen bir tazminattır. Sürekli kısmi maluliyet halinde ise ödenecek tazminat, sigorta bedeli ile maluliyet oranı çarpılarak hesaplanır.


Kaza Sonucu Tedavi Masrafları Teminatı


Herhangi bir kaza sonucu oluşabilecek tıbbi bakım giderlerini karşılamak için düzenlenmiş bir teminattır. Kaza Tedavi Giderleri Teminatı, hastane içi ve hastane dışı makul ve olağan tüm giderleri, teminat limitleri dahilinde ve fatura karşılığı olarak temin eder.

 

Grup Hayat Sigortası;

 

Grup Hayat Sigortası, şirketinizin çalışanlarını ve ailelerini, çalıştıkları dönemde oluşabilecek risklere karşı güvence altına alan, yaşam standartlarını korumayı amaçlayan, avantajlı bir hayat sigortasıdır.

 

Vefat Teminatı

Sigortalının poliçe süresi içerisinde ve poliçede belirlenen şartlar dahilinde vefat etmesi durumunda poliçede belirtilen lehdarlarla ödenen bir teminattır.

 

Kaza Sonucu Vefat Teminatı

Kaza nedeniyle sigortalının vefat etmesi halinde sağlanan ferdi kaza sigortası teminatıdır.

 

Kaza Sonucu Maluliyet Teminatı

Sigortalının poliçe süresi içerisinde ve poliçede belirlenen şartlar dahilinde, herhangi bir kaza sonucu sürekli tam malul kalması halinde kazanılan bir teminattır. Sürekli kısmi maluliyet halinde ise ödenecek tazminat, sigorta bedeli ile maluliyet oranı çarpılarak hesaplanır.

 

Hastalık Sonucu Maluliyet Teminatı

Sigortalının poliçe süresi içerisinde ve poliçede belirlenen şartlar dahilinde, ister mesleki, ister meslek harici olsun bir hastalık neticesinde daimi ve kısmi maluliyeti halinde, maluliyet derecesine göre ödenen tazminattır. Yine bir hastalık sonucu meydana gelebilecek tam ve daimi maluliyeti halinde, poliçede belirtilen limit dahilinde tazminat ödenir.

 

Kaza Sonucu Tedavi Masrafları Teminatı

Herhangi bir kaza sonucu oluşabilecek tıbbi bakım giderlerini karşılamak için düzenlenmiş bir teminattır. Kaza Tedavi Giderleri Teminatı, hastane içi ve hastane dışı makul ve olağan tüm giderleri, teminat limitleri dahilinde ve fatura karşılığı olarak temin eder.

 

Toplu Taşıma Araçlarında Kaza Sonucu Vefat Teminatı

Sigortalının, sigorta süresi içerisinde toplu taşıma araçlarında herhangi bir kaza sonucu yaşamını kaybetmesi halinde poliçede belirtilen lehdarlara ödenen bir teminattır.

 

Tehlikeli Hastalıklar Teminatı

Sigorta süresi içerisinde riziko gerçekleştiğinde, poliçe üzerinde belirtilen teminat tutarı, poliçe özel şartları, Hayat Sigortası Genel Şartları ve Ferdi Kaza Sigortası Genel Şartları çerçevesinde sigortalıya ödenen teminattır. Teminatın başlaması poliçenin başlangıç tarihinden itibaren 90 gün sonradır.

 

 

İnşaat (All Risks) Sigortası;

 

İnşaat All Risks Sigortası, müteahhit kuruluşlar için ciddi bir güvence sunmaktadır. İnşaat All Risks Sigortası, yapı malzemelerinin inşaat alanına indirilmesinden, tesisin kullanılmaya başlamasına kadar geçen süre içinde, doğa, teknik ve insan faktörlerinin neden olabileceği çok geniş bir risk yelpazesini güvence altına almaktadır.
 

İnşaat (All Risks) Poliçesi Güvence Kapsamımız,

Poliçe Teminatlarımız

 • Yangın, yıldırım, infilak, hava taşıtlarının çarpması, yangınla mücadele önlemlerinin neden olduğu hasarlar,

 • Sel ve su baskını, yağmur, kar, çığ, fırtına,

 • Deprem, yer kayması, toprak çökmesi, kaya düşmesi,

 • Hırsızlık,

 • Genel ve Özel Şartlar ile istisna edilmemiş diğer hasarlar,
   

İsteğe Bağlı Seçebileceğiniz Teminatlarımız

 • Enkaz kaldırma

 • İnşaat makineleri

 • Üçüncü şahıslara karşı mali sorumluluk

 • Mevcut yapılar, şantiye tesisleri, grev, lokavt, halk hareketleri ve terörizm

 • Bakım devresi, fazla mesai ve seri nakliye masrafları

 

 

Nakliyat Sigortası;

 

Nakliyat Sigortası ürünümüz ile bir malın taşıma aracı ile taşınması sırasında fiziken zarar görmesini teminat altına alıyoruz. Gemi, uçak, kamyon ya da tren gibi araçlarla taşınan mallar bu sigorta ile poliçede yer alan şartlar ve klozlar uyarınca bir kaza ya da bir olaya bağlı olarak fiziken zarar görmesi durumunda teminat altına alınır. Bir başka yük taşıma sigortası olan Kıymet Taşıma Sigortası ürünümüz ile altın ve benzeri değerli madenler ve taşlar, mücevher, nakit para ve benzeri kıymetli malların taşıma aracı ile taşınması sırasında, bir kaza sonucunda zarar görmesi veya silahlı gasp ve soygun riskleri teminat altına alıyoruz.

 

 

Makine Kırılması Sigortası;

 

İşletmenizde kullandığınız makineler her gün birçok farklı risk ile karşı karşıya kalır. Bu risklerden herhangi birinin gerçekleşmesi ise işinizin durmasına veya üretiminizin aksamasına sebep olarak önemli maliyetlere yol açabilir. Makine Kırılması Sigortası ile oluşabilecek risklere ve uğrayabileceğiniz büyük boyutlu zararlara karşı kendinizi koruma altında alabilirsiniz.

 

Ana Teminatlar

 

 • İşletme hataları (bakım hataları, hatalı kullanma, yağlama kusurları vb.)

 • İşletme personelinin veya üçüncü şahısların ihmali veya dikkatsizliğinden kaynaklanan hasarlar

 • Çevresel nedenler (fırtına, don olayı, çözülen buz parçalarının yürümesi vb.)

 • Elektrik ve atmosferik olaylar (kısa devre, şerare, yüksek voltaj ve indüksiyon, izolasyon hataları)

 • Merkezkaç sebepli parçalanmalar

 • Su çekiçlemesi, ani ısınma ve soğuma, büzülme

 • Tıkanma ya da yabancı maddeler girmesi ve burada sayılamayan, Makine Kırılması Sigortası

 

Ek Teminatlar

 

 • Grev, lokavt, kargaşalık, halk, hareketleri, terör ve sabotaj

 • Ekspres nakliye, fazla mesai, tatil ücretleri ve zamları

 • Makinelerin temel ve kaideleri

 • Makine kırılmasına bağlı kar kaybı

 • Hareketli makineler (özellikle iş makineleri) için geniş kasko ek teminatı

 

* Yukarıda belirtilenlere ek olarak çarpma, çarpışma, devrilme, toprak kayması, yangın, yıldırım, deprem, sel gibi riskler de teminat kapsamına dahil edilebilir.

 

 

Yat Sigortası;

 

Şehrin karmaşasından uzaklaşmanın belki de en güzel yolunu keşfettiniz...

Peki güneşin, açık denizlerin ve özgürlüğün tadını çıkardığınız, gözünüz gibi baktığınız yatınızı, beklenmedik risklere karşı güvence altına almak istemez misiniz?

Yat Sigortası ile size tam kapsamlı bir güvence sunuyor, yatınızı sadece seyir halindeyken değil, marina ve çekek yerinde de koruma altına alıyoruz.

 

Ana Teminatlar
 

 • Denizlerin, ırmakların, göllerin ya da diğer sefer yapılabilir suların tehlikeleri 

 • Yangın 

 • Denize mal atılması 

 • Korsanlık 

 • Batma, çarpma, çarpışma, oturma, fırtına sonucu oluşacak hasarlar 

 • Hava ve kara taşıtları veya benzeri cisimler veya bunlardan düşen parçalar, rıhtım, liman teçhizat ve tesisatı ile temas 

 • Deprem, volkanik patlama ya da yıldırım gibi doğal afetlerle oluşan hasarlar 

 • Kumanya, yakıt, donanım, ekipman ve makinelerin yüklenmesi, boşaltılması veya yer değiştirmesi sırasında meydana gelebilecek kazalar

 • İnfilak 

 • Kötü niyetli hareketler (kaptan ve gemi adamlarının barataryası dahil)

 • Yatın ve/veya servis botlarının tümüyle çalınması 

 • Normal bağlantısına ek olarak hırsızlığı önleyici bir aygıt veya ayrıca bilinen yöntemlerle yata veya bota emniyetli bir şekilde kilitlenmiş olan dıştan takma motorların çalınması 

 • Yatınıza veya kıyıdaki depo onarım mahalline zorla girilmesi koşuluyla dıştan takma motorlar veya ekipman da dahil makinelerin çalınması 

 • Makine veya teknedeki herhangi bir gizli kusur, şaftların kırılması veya kazanların patlaması nedeniyle oluşacak ziya veya hasarlar 

 • Herhangi bir kişinin ihmali 

 • Hiçbir hasar çıkmasa dahi, bir oturmadan sonra sırf karinanın kontrolü amacıyla makul surette yapılmış masraflar

 

Ek Teminatlar

 

 • Hukuksal koruma teminatı

 • Kişisel eşya teminatı

 • Çevre kirliliği teminatı

 • Ferdi Kaza

 • Çekme ve kurtarma ek teminatı 

 • Sigortasız tekne teminatı 

 • Balıkçılık ekipmanları teminatı

 • Makine hasarları genişletme klozu

 

 

 

Mahall Ankara Plaza Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulv. 274/2 C2 Blok No:60 Kat:9 Çankaya/ANKARA
+90 312 210 10 08 | +90 544 362 25 62
info@sigortacimyanimda.com
+90 312 210 10 08
+90 544 362 25 62


YANLIŞ SİGORTA UYGULAMALARI
TC Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı tarafından 06/07/2011 tarih ve 2011/15 sayı ile yayımlanan Yanlış Sigorta Uygulamalarının Tespiti, Bildirimi, Kaydı ve Bu Uygulamalarla Mücadele Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin Uygulama Esaslarına İlişkin Genelge'de "Sigortalı, sigorta ettiren, lehtar, hak sahibi sıfatını haiz olduğunuz sigorta ilişkisinde tarafınıza ya da üçüncü şahıslara menfaat sağlamaya yönelik herhangi bir eyleme sebebiyet vermeniz durumunda, tazminatı eksik alma veya alamama halleri ortaya çıkabileceği gibi Türk Ceza Kanunu ile 30 Nisan 2011 tarih ve 27920 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 'Yanlış Sigorta Uygulamalarının Tespiti, Bildirimi, Kaydı ve Bu Uygulamalarla Mücadele Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik' hükümleri çerçevesinde işlem tesis edilecektir" hükmü yer almaktadır.


Sigortacım Yanımda | Sigorta Acentası Tüm Hakları Saklıdır.   ©2016